எங்களை பற்றி

தெய்வீக மர்மங்கள் நிறைந்த மலை, மருந்துவாழ்மலை .

மருந்துவாழ் மலை, மக்களுக்கு அளிக்கும் கொடைகள் அனைவரும் அறியும் பொருட்டு, பயன் அடைந்த நாம் அனைத்து மக்களும் இறை அருள் பெற தெரிவிக்கின்றோம்.

 

 

Whoops, looks like something went wrong.